banerTransmisja online

Oglądaj na żywoAgenda

08.10.2021 – Dzień III – Konferencja Śląskiego Klastra Lotniczego

"Przemysł lotniczy, dronowy i kosmiczny jako sektory gospodarcze umożliwiające rozwój regionu"

09:00 – 10:00

PANEL I

Dwa lata lotnictwa z COVID19. Szanse i kierunki rozwoju branży po pandemii.

Konsekwencje dla polskich firm lotniczych i ich udziału w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence.

Uczestnicy:

Stanisław Wojtera, Prezes Polskich Portów Lotniczych

Artur Tomasik, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Jacek Przygoda, Prezes Avio Polska Sp. z o.o

Bogusław Holeksa, Prokurent, Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o

Moderator:

Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance

10:00 – 10:50

PANEL II

Drony w przestrzeni zurbanizowanej. Znaczenie sektora dla miast, metropolii i regionów.

10:00-10:15 SESJA OTWARCIA

Wojciech Kałuża, Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Marcin Ociepa, Wiceminister Obrony Narodowej


System zarządzania ruchem dronów. Regulacje krajowe i europejskie. Projekty badawcze i nowe rozwiązania w dziedzinie zastosowania dronów w przestrzeni miast.

Uczestnicy:

Mateusz Kotliński, Kierownik Programu U-Space, Kierownik Działu Rozwoju i Wdrożeń Projektów BSP, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

dr inż. Sylwester Wyka, Zastępca Dyrektora ds. Badawczych Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

Marcin Dziekański, kierownik projektu „Drony nad Metropolią” w Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii

Dawid Solak, p.o. Prezesa Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Moderator:

prof. dr hab. Wojciech Moczulski, Politechnika Śląska, AuRoVT Sp. z o.o.

10:50 - 11:10

Pokaz dronów część 1

11:10 – 12:00

PANEL III

Obszary testowe dla dronów w Polsce i Europie.

Koncepcja Centralno – Europejskiego Demonstratora Dronów na tle innych rozwiązań europejskich.

Uczestnicy:

Jacek Woźnikowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Tim Strohbach, Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials IFAM

Michael Larsen , Head Of Business Development at UAS Denmark Test Center

Antonio Zilli, DTA - Distretto Tecnologico Aerospaziale

Moderator:

Małgorzata Darowska,, była pełnomocnik ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych, członek zespołu doradczego pełnomocnika ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

12:00 – 12:20

Pokaz dronów część 2

12:20 – 14:00

PANEL IV - SESJA PREZENTACJI:

Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Przegląd rozwoju sektora w Polsce i Europie. Nowe projekty, technologie, przykłady współpracy międzynarodowej i międzysektorowej (zwłaszcza z przemysłem obronnym i kosmicznym).

Uczestnicy:

dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof WAT, Dziekan Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna (tbc)

Mikołaj Jarkowski, Dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa

Płk dr hab inż Mariusz Zieja prof. ITWL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Jarosław Zając, Prezes Flytronic S.A.

Patryk Czech, Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Gliwice

Marta Dołęga, LTA Design

Mariusz Sumara, DronPol.com

14:00 – 14:40

Przerwa kawowa + Pokaz dronów wraz z wyścigami dronów

14:40 – 15:30

PANEL V

Budowa potencjału technologicznego polskich przedsiębiorstw w przemyśle kosmicznym.

Uczestnicy:

Bartłomiej Płonka, Prezes Śląskiego Centrum Naukowo – Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Marcin Dobrowolski, Thales Alenia Space Polska

Mateusz Wolski, PIAP Space Sp. z o.o.

Radosław Boba, Caps Systems Sp. z o.o.

Moderator:

Piotr Kowalski, Wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego

Panel tematyczny jest realizowany w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim – edycja II (SO RIS w PPO II)" Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

15:30 – 16:15

PANEL VI

Europejska współpraca w ramach sektora dronów i branży lotniczej.

Współpraca europejskich klastrów lotniczych i dronowych (EACP, EDC).

Uczestnicy:

Christina Eisenberg, Network Manager GRW Network

Arnaud Rimokh, Aerospace Valley, Francja

Petr Tomášek, Executive Manager, Moravian Aerospace Cluster

Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance

16:15 - 16:30

Zakończenie konferencji.

Prelegenci

Rejestracja

 

Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Zasady przetwarzania i informacje o administratorze znajdziesz tutaj.

Partnerzy Główni:

Partnerzy Wspierający:

Współorganizatorzy:

Patronat honorowy:

Patronat medialny: